Tabiques Pluviales Tabisec

L'empresa de referència en envans pluvials

 

Qui som

Tabiques Pluviales Tabisec és una empresa dedicada a la instal·lació de les més avançades solucions tècniques en envans pluvials. Instal·lem tancaments i revestiments eficients amb l'objectiu de minimitzar les emissions de CO2 i millorar l'eficiència energètica dels edificis.

Història

Tabisec va néixer en 1.979 a Terrassa, amb l'objectiu d'introduir en el sector de la construcció un sistema per a la completa impermeabilització dels paraments verticals, avui coneguts com a envans pluvials. Després de diversos anys de treball i més de dos milions de metres quadrats col·locats, la qualitat i l'eficàcia són els senyals d'identitat que diferencien a Tabisec de la resta de les empreses del sector, aconseguint així el lideratge en tota Catalunya.

En 1.998 Tabisec va instal·lar les primeres façanes ventilades de fibrociment a Catalunya.

La contínua inversió en innovació i desenvolupament de noves solucions tècniques ha permès a Tabisec ampliar els seus sistemes d'impermeabilització:

  • Façanes ventilades.
  • Dobles cobertes formades per placa sota teula i teula.
  • Rehabilitació de façanes.
  • Rehabilitació de cobertes.

Tabisec ha orientat el seu esforç innovador cap als tancaments energèticament eficients. Tabisec disposa de qualificats experts tècnics en eficiència energètica que ofereixen un assessorament individualitzat per a cada edifici en concret, realitzant un estudi tècnic amb les diferents alternatives de revestiment que garanteixen una reducció de la factura en energia, una disminució de les emissions de CO2 a l'atmosfera i un augment del confort a l'interior dels habitatges millorant l'aïllament tèrmic-acústic, unit a una extensa gamma d'acabats que garanteixen un gran nivell estètic.

 

Reconeixement com a empresa 'Elite' de Uralita

En el 2008 Tabisec ha rebut el segell empresa Elite que certifica que l'empresa Tabisec ha estat distingida per Uralita, amb motiu del seu centenari, amb el reconeixement a l'excel·lència empresarial, distinció exclusiva reservada per als seus millors instal·ladors.

Tabisec és distingida d'aquesta manera com l'única empresa instal·ladora d'envans pluvials, façanes ventilades i cobertes, reconeguda amb aquest prestigiós segell de qualitat a nivell estatal.

 

Tabiques Pluviales Tabisec
Instal·lador
homologat
Euronit