Tabiques Pluviales Tabisec

L'empresa de referència en envans pluvials

 

La creació d'un concepte: l'envà pluvial

 

Història de la construcció: L'aparició dels envans pluvials

L'envà pluvial va sorgir fa aproximadament 35 anys, quan un grup d'instal·ladors va decidir aprofitar els avantatges de les plaques de fibrociment Gran Onda, utilitzades fins llavors per al revestiment de cobertes, i aplicar-les per prevenir l'entrada d'aigua i evitar les condensacions en els paraments laterals dels edificis.?

L'evolució dels materials va originar un canvi de la placa Gran Onda per la placa mini ona, per posteriorment utilitzar la placa llisa de fibrociment model Eterboard. Aquests canvis van provocar una gran millora estètica dels envans pluvials, que unida a la gran eficàcia del sistema va fer que els envans pluvials se situessin com un element imprescindible dins del sector de la construcció.?

Un altre dels elements determinants per a l'èxit del sistema va ser la instal·lació d'aïllament entre la placa i el mur suport, la qual cosa incrementava el confort dins de l'habitatge.

L'última tecnologia en envans pluvials són els envans pluvials ventilats que afegeixen als avantatges de l'envà pluvial una càmera ventilada que contribueix a reduir els efectes negatius dels agents externs i de la humitat, permetent minimitzar el calor a l'estiu, facilitant la transpiració de la façana i evitant les condensacions..

La qualitat i l'eficàcia dels treballs realitzats per tots els instal·ladors de Tabisec ha estat fonamental per a la consolidació de l'envà pluvial com la millor solució constructiva per a les parets mitgeres tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana. Gràcies a aquest prestigi guanyat al llarg de més de 30 anys, Tabisec ha col·laborat al fet que es relacioni el sector dels envans pluvials a la ciutat de Terrassa, sent coneguda com la ciutat dels envans pluvials a nivell nacional.


 

L'envà pluvial com a sistema constructiu

L'envà pluvial és un sistema constructiu que té com a objectiu la impermeabilització i l'aïllament de les parets mitgeres laterals exteriors dels edificis, que pot ser utilitzat tant en obra nova com en rehabilitació.

L'envà pluvial està compost per:

Plaques de fibrociment o planxa prelacada fixades al mur suport directament o a través d'una estructura portant, mitjançant aquesta estructura portant formada per perfils omega es crea una càmera ventilada, que contribueix a reduir els efectes negatius dels agents externs i de la humitat, permetent minimitzar el calor a l'estiu, facilitant la transpiració de la paret i evitant les condensacions.

Aïllament adherit a la cara externa del mur suport, que aporta una millora tèrmica i acústica, evitant els possibles ponts tèrmics.

Cantoneres perimetrals d'acer prelacat.


 

Els diferents tipus de placa que s'utilitzen en l'envà pluvial són els següents:

- Placa de fibrociment mini ona d'Euronit, en colors gris, blanc, crema i vermell teula.

- Placa de fibrociment llisa Eterboard d'Euronit, en color a triar, pintura acrílica.

- Placa de fibrocemento lisa Multiboard, en color según catálogo de Euronit.

- Placa de fibrociment llisa Multiboard, en color segons catàleg d'Euronit.

- Placa onduline, en colors crema i vermell teula.

 

Tots els materials utilitzats per Tabisec disposen dels certificats de qualitat corresponents. El nostre departament comercial estarà encantat de facilitar-li tota la documentació, mostres i detalls tècnics que necessiti sobre els diferents sistemes d'envà pluvial i sobre les característiques de cada material en concret.

 
Tabiques Pluviales Tabisec
Instal·lador
homologat
Euronit